Em quedo una estoneta

Em quedo una estoneta

7,00 €
Preu per hora d'adaptació

Si és la primera vegada que deixes al teu amic pelut amb una altra persona, et recomanem un període d'adaptació, sobretot els animals que són adoptats, per a que no pensin que els tornen a abandonar.
Cada gosset té el seu caràcter i va al seu ritme, quan vingueu a conèixe'ns podem concretar quina serà la millor manera d'adaptar-lo i que no torni a patir mai més.
 

Enviar Mensaje

Se enviará un email al negocio